Duurzaamheid

De Borduurshop BV, waar deze website een onderdeel van uit maakt, hecht een groot belang aan de gezond- en veiligheid van de medewerkers en de vanzelfsprekende verwachtingen omtrent duurzamheid van onze opdrachtgevers.

Uiteraard recyclen wij zoveel mogelijk, gebruiken wij voor bedrukken, printen etc. inkt op waterbasis, etc.

In het algemeen geldt dat op het gebied van veiligheid en milieu eerst de veiligheid van onze medewerkers en opdrachtgevers centraal staat en voorts het voorkomen van materiële- en milieuschade. Bij economische belangen zullen veiligheid, gezondheid en milieu gelijkwaardig worden behandeld. Diezelfde belangen en morele toewijding m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, verwachten wij ook van onze leveranciers. Tenslotte is de mate waarin wij duurzaam kunnen ondernemen voor een groot deel van hen afhankelijk.