Waarom moet ik logo kosten betalen als ik van de order af zie?

Een offerte is uiteraard altijd gratis en vrijblijvend.

 

Echter zodra wij werkzaamheden moeten uitvoeren maken wij kosten. Wanneer de kosten in opdracht worden gemaakt moeten deze kosten uiteraard worden  betaald. Het maken van een digitaal voorbeeld (omzetten van een logo naar borduurbaarbestand, ook wel punchen genoemd)  kost +/- 1 à 2 uur aan arbeidstijd. Wanneer er ook nog eens een proefborduurwerk moet worden gemaakt, kost dit buiten arbeidstijd (afhankelijk van het logo hoe lang), ook materiaal e.d. en vervolgens moeten wij deze ook toesturen.

 

De kosten die wij maken liggen over het algemeen hoger dan hetgeen u hiervoor moet betalen. Echter gaan wij er van uit dat iedereen die door ons een proefborduurwerk laat maken, ook de order door ons laat maken en dan vallen die kosten weg tegen de opdracht.

 

Eigenlijk maken wij bijna nooit mee dat na aanvraag van een proefborduursel, de order niet door gaat. Het proefborduursel wordt dan ook meestal enkel aangevraagd en aangeboden om te bepalen of de kleuren e.d. naar believen is. Wanneer dit niet het geval is, kunnen wij nog wijzigingen aanbrengen alvorens het vervolg van de opdracht uit te voeren.

 

Om die reden hebben wij in onze offerte, expliciet in een grijs veld om extra aandacht op te vestigen, de volgende tekst opgenomen;

 

“Het maken van een borduurbarbestand en het proefborduurwerk is produktie. Door akkoord te geven na aanleiding van de offerte voor een proefborduring, gaat u akkoord met betaling van kosten van het digitaliseren, ongeacht het feit of de order wel of geen doorgang vindt.”

 

Wanneer u een schilder de opdracht geeft om uw hele huis te schilderen, maar u zegt tegen hem wanneer hij in de woonkamer klaar is, laat de rest maar zitten, dan zult u ook de uren voor het schilderen van de woonkamer moeten betalen. Dit is logisch en billijk.

 

Wij hopen daarom dat u er begrip voor heeft, dat wij de z.g.n. logokosten moeten factureren ook als u van de opdracht af ziet.